Att även mindre företag kommer att påverkas när EU nästa år ökar kraven på att rapportera sitt hållbarhetsarbete har vi på Greeny pratat om länge. Nu uppmärksammar allt fler aktörer samma sak. Senast i raden är Handelsbanken, som nyligen publicerade en läsvärd artikel i ämnet på Företagsdelen på bankens webbplats.

Vid årsskiftet träder nya EU-regler i kraft som skärper kraven på hållbarhetsrapportering. Regelverket CSRD, som står för Corporate Sustainability Reporting Directive, omfattar till en början bara stora företag, men de kommande två åren utökas omfattningen och många företag kommer även att påverkas indirekt. Det finns redan krav på att företag över en viss storlek ska hållbarhetsrapportera, men med det nya EU-direktivet CSRD och de tillhörande standarderna ESRS, blir hållbarhetsrapporteringen betydligt mer omfattande.

Påverkar även mindre företag

Jobbar du på ett mindre företag så är det ett misstag att tro att det inte skulle påverka er, bara för att ni inte omfattas av de nya EU-reglerna.

– Redan under 2024 kan större bolag begära in information om hållbarhet från sina underleverantörer. Som leverantör gäller det då att ha koll på sin data, säger Adam Ersmark, som är hållbarhets- och CSRD-specialist på Handelsbanken, i artikeln.

”Det räcker inte med att rapportera sina egna utsläpp, företag ska även redovisa de utsläpp som hela värdekedjan orsakar. I förlängningen kommer många svenska företag att beröras av de nya kraven, direkt eller indirekt”, skriver Handelsbanken vidare.

I både offentliga upphandlingar och i privata ställs allt oftare krav på att leverantörerna ska ha en egen hållbarhetsredovisning. För annars blir det omöjligt för de stora beställarna att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan.

Ta hjälp av Greeny i hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. I slutändan skapar Greeny en rapport – en hållbarhetsredovisning – som du kan använda både i årsredovisningen och på andra ställen. Men Greenys verkliga styrka är att bistå dig i allt det arbete som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen. Användartester kommer att genomföras under vintern och skarp version beräknas släppas under 2024.

Hela Handelsbankens artikel som citeras ovan finns på: https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/artiklar/skarpta-hallbarhetskrav-for-foretag

Att även mindre företag kommer att påverkas när EU nästa år ökar kraven på att rapportera sitt hållbarhetsarbete har vi på Greeny pratat om länge. Nu uppmärksammar allt fler aktörer samma sak. Senast i raden är Handelsbanken, som nyligen publicerade en läsvärd artikel i ämnet på Företagsdelen på bankens webbplats.

Vid årsskiftet träder nya EU-regler i kraft som skärper kraven på hållbarhetsrapportering. Regelverket CSRD, som står för Corporate Sustainability Reporting Directive, omfattar till en början bara stora företag, men de kommande två åren utökas omfattningen och många företag kommer även att påverkas indirekt. Det finns redan krav på att företag över en viss storlek ska hållbarhetsrapportera, men med det nya EU-direktivet CSRD och de tillhörande standarderna ESRS, blir hållbarhetsrapporteringen betydligt mer omfattande.

Påverkar även mindre företag

Jobbar du på ett mindre företag så är det ett misstag att tro att det inte skulle påverka er, bara för att ni inte omfattas av de nya EU-reglerna.

– Redan under 2024 kan större bolag begära in information om hållbarhet från sina underleverantörer. Som leverantör gäller det då att ha koll på sin data, säger Adam Ersmark, som är hållbarhets- och CSRD-specialist på Handelsbanken, i artikeln.

”Det räcker inte med att rapportera sina egna utsläpp, företag ska även redovisa de utsläpp som hela värdekedjan orsakar. I förlängningen kommer många svenska företag att beröras av de nya kraven, direkt eller indirekt”, skriver Handelsbanken vidare.

I både offentliga upphandlingar och i privata ställs allt oftare krav på att leverantörerna ska ha en egen hållbarhetsredovisning. För annars blir det omöjligt för de stora beställarna att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan.

Ta hjälp av Greeny i hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. I slutändan skapar Greeny en rapport – en hållbarhetsredovisning – som du kan använda både i årsredovisningen och på andra ställen. Men Greenys verkliga styrka är att bistå dig i allt det arbete som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen. Användartester kommer att genomföras under vintern och skarp version beräknas släppas under 2024.

Hela Handelsbankens artikel som citeras ovan finns på: https://www.handelsbanken.se/sv/foretag/artiklar/skarpta-hallbarhetskrav-for-foretag