Ståljätten SSAB och fastighetsbolaget Fabege är två bolag som toppar Carnegies årliga hållbarhetsrankning i sina respektive branscher.

Carnegie har utfört en omfattande utvärdering av cirka 400 nordiska bolag av ett 60-tal aktieanalytiker från Carnegie Securities.

Hållbarhetsrankningen används av institutionella investerare för att utvärdera och optimera sina portföljer utifrån hållbarhetskriterier. Enligt Lena Österberg, hållbarhetschef på Carnegie, är det tydligt att förvaltare nu fokuserar mer på E (miljö) och S (socialt ansvarstagande), utöver den tidigare betoningen på G (styrning). Detta speglar den ökande betydelsen av hållbarhetstänkande i investeringsbeslut.

I en tid där hållbarhetstrenden tydligt påverkar företag genom förändrade konsumentbeteenden och politiska påtryckningar, framhåller Lena, att ESG (miljö, socialt ansvarstagande och styrning) utgör en betydande tillväxtfaktor för företag som är strategiskt positionerade. Hon betonar även att kostnaden för att agera hållbart inte är hög, vilket gynnar både privata och institutionella investerare. Lena Österberg påpekar att MSCI Worlds ESG-index har överträffat världsindex de senaste fem åren, vilket understryker den positiva avkastningen på hållbara investeringar.

Se alla de 15 nordiska branschvinnarna inom hållbarhet på Carnegies lista.

Vill ditt företag också bli bättre på hållbarhet? Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny tar ditt företag ett stort steg mot att bli trovärdiga i ert hållbarhetsarbete – för såväl investerare som andra.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Ståljätten SSAB och fastighetsbolaget Fabege är två bolag som toppar Carnegies årliga hållbarhetsrankning i sina respektive branscher.

Carnegie har utfört en omfattande utvärdering av cirka 400 nordiska bolag av ett 60-tal aktieanalytiker från Carnegie Securities.

Hållbarhetsrankningen används av institutionella investerare för att utvärdera och optimera sina portföljer utifrån hållbarhetskriterier. Enligt Lena Österberg, hållbarhetschef på Carnegie, är det tydligt att förvaltare nu fokuserar mer på E (miljö) och S (socialt ansvarstagande), utöver den tidigare betoningen på G (styrning). Detta speglar den ökande betydelsen av hållbarhetstänkande i investeringsbeslut.

I en tid där hållbarhetstrenden tydligt påverkar företag genom förändrade konsumentbeteenden och politiska påtryckningar, framhåller Lena, att ESG (miljö, socialt ansvarstagande och styrning) utgör en betydande tillväxtfaktor för företag som är strategiskt positionerade. Hon betonar även att kostnaden för att agera hållbart inte är hög, vilket gynnar både privata och institutionella investerare. Lena Österberg påpekar att MSCI Worlds ESG-index har överträffat världsindex de senaste fem åren, vilket understryker den positiva avkastningen på hållbara investeringar.

Se alla de 15 nordiska branschvinnarna inom hållbarhet på Carnegies lista.

Vill ditt företag också bli bättre på hållbarhet? Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny tar ditt företag ett stort steg mot att bli trovärdiga i ert hållbarhetsarbete – för såväl investerare som andra.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.