”Global Green Skills Report 2023”  från LinkedIn visar på en markant ökning av efterfrågan på hållbarhetskompetens. Globalt sett lider världen av en växande brist på ”gröna färdigheter”, där arbetskraften saknar den hållbarhetskompetens som krävs för att möta den ökande efterfrågan.

– Även om företag rekryterar för gröna roller finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med de färdigheter som behövs för att möta våra klimatbehov. Om vi inte tar tag i denna utmaning snabbt kommer vi helt enkelt inte att nå våra nollnettomål, säger Allen Blue, en av LinkedIns grundare.

Rapporten definierar ”hållbarhetskompetens” brett och inkluderar allt från hållbarhetsredovisningsexperter till förnybar energiexperter.

Att anlita konsulter för sitt hållbarhetsarbete kommer att bli svårt och dyrt i takt med att regler skärps och allt fler företag får krav på sig att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det finns helt enkelt för få duktiga konsulter för att de ska räcka till, som LinkedIns rapport konstaterar.

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Hela rapporten ”Global Green Skills Report 2023”

”Global Green Skills Report 2023”  från LinkedIn visar på en markant ökning av efterfrågan på hållbarhetskompetens. Globalt sett lider världen av en växande brist på ”gröna färdigheter”, där arbetskraften saknar den hållbarhetskompetens som krävs för att möta den ökande efterfrågan.

– Även om företag rekryterar för gröna roller finns helt enkelt inte tillräckligt många personer med de färdigheter som behövs för att möta våra klimatbehov. Om vi inte tar tag i denna utmaning snabbt kommer vi helt enkelt inte att nå våra nollnettomål, säger Allen Blue, en av LinkedIns grundare.

Rapporten definierar ”hållbarhetskompetens” brett och inkluderar allt från hållbarhetsredovisningsexperter till förnybar energiexperter.

Att anlita konsulter för sitt hållbarhetsarbete kommer att bli svårt och dyrt i takt med att regler skärps och allt fler företag får krav på sig att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Det finns helt enkelt för få duktiga konsulter för att de ska räcka till, som LinkedIns rapport konstaterar.

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Hela rapporten ”Global Green Skills Report 2023”