[Pressmeddelande] Greeny är ett molnbaserat program som guidar dig genom alla steg i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Programmet är under utveckling och skarp version släpps hösten 2023.

Greeny hjälper dig att ta fram siffrorna och skapa processer för att arbeta med hållbarhet. Greeny är otroligt mycket mer än bara en mall där du ska fylla i dina siffror. I slutändan skapar Greeny en rapport – en hållbarhetsredovisning – som du kan använda både i årsredovisningen och på andra ställen. Men Greenys verkliga styrka är att bistå dig i allt det arbete som krävs för att ta dig hela vägen fram.

Greeny är en SaaS-lösning som just nu befinner sig i utvecklingsfasen. Användartester genomförs under sommaren och skarp version beräknas släppas under hösten 2023. Greeny AB är grundat och samägt av Falköga Tech Hub och hållbarhetsexperten Martin Wikman. Den senare är också Greenys vd.

(Bilden: Grundarna av Greeny.  Martin WikmanKlimatfastigheter (till vänster) och Carl-Magnus FalkFalköga Tech Hub.)

Läs hela pressmeddelandet här.

[Pressmeddelande] Greeny är ett molnbaserat program som guidar dig genom alla steg i arbetet med hållbarhetsredovisningen. Programmet är under utveckling och skarp version släpps hösten 2023.

Greeny hjälper dig att ta fram siffrorna och skapa processer för att arbeta med hållbarhet. Greeny är otroligt mycket mer än bara en mall där du ska fylla i dina siffror. I slutändan skapar Greeny en rapport – en hållbarhetsredovisning – som du kan använda både i årsredovisningen och på andra ställen. Men Greenys verkliga styrka är att bistå dig i allt det arbete som krävs för att ta dig hela vägen fram.

Greeny är en SaaS-lösning som just nu befinner sig i utvecklingsfasen. Användartester genomförs under sommaren och skarp version beräknas släppas under hösten 2023. Greeny AB är grundat och samägt av Falköga Tech Hub och hållbarhetsexperten Martin Wikman. Den senare är också Greenys vd.

(Bilden: Grundarna av Greeny.  Martin WikmanKlimatfastigheter (till vänster) och Carl-Magnus FalkFalköga Tech Hub.)

Läs hela pressmeddelandet här.