Greenys medgrundare Martin Wikman är ofta inbjuden som hållbarhetsexpert och talare runt om i världen. I dagarna föreläste han vid EU-projektet ProRetros möte i Wuppertal, Tyskland.

Martin representerade Linneuniversitet och sitt företag Klimatfastigheter. Energieffektiv renovering är en komplex fråga: Hur planerar jag projektet? Vilka subventioner finns? Vilka hantverkare kan jag lita på? För att implementera kostnadseffektiva och lönsamma lösningar behöver du erfarenhet. EU-projektet ProRetro arbetar med en lösning för detta: One-Stop-Shops samlar den nödvändiga kompetensen och kan hjälpa till vid behov. One-Stop-Shops underlättar energieffektiviseringar genom att vara en enda kontaktpunkt. Detta ska bidra till att förenkla en energibesparande renovering av en byggnad.

– I stora drag handlade mitt deltagande om att dela med mig av min affärsmodell för att få igång energieffektiviseringen i Europa. Klimatfastigheter är ett av få företag som lyckats med att skapa en one-stop-shop i praktiken, säger Martin.

Programmet Greeny släpps i en första version i höst. Mer info om ProRetro hittar du på https://proretro.eu/en/

Greenys medgrundare Martin Wikman är ofta inbjuden som hållbarhetsexpert och talare runt om i världen. I dagarna föreläste han vid EU-projektet ProRetros möte i Wuppertal, Tyskland.

Martin representerade Linneuniversitet och sitt företag Klimatfastigheter. Energieffektiv renovering är en komplex fråga: Hur planerar jag projektet? Vilka subventioner finns? Vilka hantverkare kan jag lita på? För att implementera kostnadseffektiva och lönsamma lösningar behöver du erfarenhet. EU-projektet ProRetro arbetar med en lösning för detta: One-Stop-Shops samlar den nödvändiga kompetensen och kan hjälpa till vid behov. One-Stop-Shops underlättar energieffektiviseringar genom att vara en enda kontaktpunkt. Detta ska bidra till att förenkla en energibesparande renovering av en byggnad.

– I stora drag handlade mitt deltagande om att dela med mig av min affärsmodell för att få igång energieffektiviseringen i Europa. Klimatfastigheter är ett av få företag som lyckats med att skapa en one-stop-shop i praktiken, säger Martin.

Programmet Greeny släpps i en första version i höst. Mer info om ProRetro hittar du på https://proretro.eu/en/