Den cirkulära ekonomin är en megatrend och mer i ropet än någonsin. Tyvärr är det mer snack än verkstad, visar den årliga undersökningen ”Circularity Gap Report” från från Deloitte och Circular Economy.

Artiklarna, debatterna och diskussionerna om cirkulär ekonomi har nästan tredubblats under de senaste fem åren, konstaterar rapporten. Att cirkulär ekonomi är en megatrend är inte konstigt. Vi står  inför en global utmaning av historiska proportioner när det gäller vårt sätt att producera och konsumera resurser.

Trots en ökad medvetenhet om vikten av att ställa om till en mer cirkulär ekonomi fortsätter över 90% av de material som används i ekonomin att vara nya, vilket inte bara ökar belastningen på våra resurser utan också påverkar planetens hälsa negativt. De senaste sex åren har vi konsumerat över en halv biljon ton material. Det är nästan lika mycket som konsumerade under hela 1900-talet. En alarmerande siffra som tydligt visar behovet av radikala förändringar.

Sverige har gjort framsteg men är på väg att halka efter igen. Rapporten ger Sverige beröm för sin sänkta moms på reparationer – dock utan att notera att momsen sedan dess åter ha höjts för dessa tjänster.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som strävar efter att minimera avfall och optimera användningen av resurser genom att främja återvinning, återanvändning och återanvändning av produkter och material. Istället för den traditionella linjära modellen där resurser utvinns, används och kastas bort, förespråkar cirkulär ekonomi en cirkulär process där resurserna förblir i kretsloppet så länge som möjligt. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och främjar hållbar utveckling genom att minska behovet av att extrahera nya råmaterial och minska mängden avfall som genereras.

Rapporten ger en rad mycket konkreta råd vad företag och stater kan göra för att bli bättre på cirkulär ekonomi. En uppmaning i rapporten är att etablera ett gemensamt språk bland intressenter inom finans- och byggsektorerna för att öka transparensen och möjliggöra bättre samarbete. Detta sker redan inom EU, till exempel genom EU:s taxonomi, CSRD och hållbarhetsredovisningar för ett mer strukturerat hållbarhetsarbete.

”Circularity Gap Report 2024” sällar sig till raden av rapporter som betonar att hållbarhetsarbetet  måste börja nu och att vi inte kan vänta. För företag blir det allt viktigare att ha stenkoll på sitt hållbarhetsarbete. Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Hela ”The Circularity Gap Report 2024” finns att läsa på https://www.circularity-gap.world/2024

Den cirkulära ekonomin är en megatrend och mer i ropet än någonsin. Tyvärr är det mer snack än verkstad, visar den årliga undersökningen ”Circularity Gap Report” från från Deloitte och Circular Economy.

Artiklarna, debatterna och diskussionerna om cirkulär ekonomi har nästan tredubblats under de senaste fem åren, konstaterar rapporten. Att cirkulär ekonomi är en megatrend är inte konstigt. Vi står  inför en global utmaning av historiska proportioner när det gäller vårt sätt att producera och konsumera resurser.

Trots en ökad medvetenhet om vikten av att ställa om till en mer cirkulär ekonomi fortsätter över 90% av de material som används i ekonomin att vara nya, vilket inte bara ökar belastningen på våra resurser utan också påverkar planetens hälsa negativt. De senaste sex åren har vi konsumerat över en halv biljon ton material. Det är nästan lika mycket som konsumerade under hela 1900-talet. En alarmerande siffra som tydligt visar behovet av radikala förändringar.

Sverige har gjort framsteg men är på väg att halka efter igen. Rapporten ger Sverige beröm för sin sänkta moms på reparationer – dock utan att notera att momsen sedan dess åter ha höjts för dessa tjänster.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som strävar efter att minimera avfall och optimera användningen av resurser genom att främja återvinning, återanvändning och återanvändning av produkter och material. Istället för den traditionella linjära modellen där resurser utvinns, används och kastas bort, förespråkar cirkulär ekonomi en cirkulär process där resurserna förblir i kretsloppet så länge som möjligt. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och främjar hållbar utveckling genom att minska behovet av att extrahera nya råmaterial och minska mängden avfall som genereras.

Rapporten ger en rad mycket konkreta råd vad företag och stater kan göra för att bli bättre på cirkulär ekonomi. En uppmaning i rapporten är att etablera ett gemensamt språk bland intressenter inom finans- och byggsektorerna för att öka transparensen och möjliggöra bättre samarbete. Detta sker redan inom EU, till exempel genom EU:s taxonomi, CSRD och hållbarhetsredovisningar för ett mer strukturerat hållbarhetsarbete.

”Circularity Gap Report 2024” sällar sig till raden av rapporter som betonar att hållbarhetsarbetet  måste börja nu och att vi inte kan vänta. För företag blir det allt viktigare att ha stenkoll på sitt hållbarhetsarbete. Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget.

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Hela ”The Circularity Gap Report 2024” finns att läsa på https://www.circularity-gap.world/2024