En ökande trend bland företag världen över är att minska sin kommunikation kring klimatfrågor. Trenden kallas för Greenhushing och är även tydlig bland flera svenska företag, enligt den nya global studien ”Destination Zero”, framtagen av konsultföretaget South Pole.

Motsatsen, att företag framställer sig som mer miljövänliga än de är – så kallad greenwashing – är ett gammalt problem. Men enligt rapporten har nu pendeln svängt så till den grad att till och med de grönaste företagen undviker att prata om sitt hållbarhetsarbete. De är helt enkelt rädda för att datan som backar upp deras miljöpåståenden inte ska anses vara robust nog.

Rapporten menar att ”Greenhush is now the new normal” och visar att i nio av de 14 undersökta sektorerna väljer en majoritet av företagen att minska sin klimatrelaterade kommunikation. Anledningen till denna minskning tillskrivs den ökade komplexiteten i kommunikationen till följd av förändrad lagstiftning och brist på tydlighet. Rapporten är baserad på svar från 1.400 företag, varav hundra är svenska.

Kommunikationen kring hållbarhet har blivit svårare

Totalt sett anser 44 procent av de deltagande företagen att kommunikationen kring hållbarhet har blivit svårare. Detta trots att 93 procent av företagen anser att det är positivt för deras resultat att kommunicera om företagets nettonollvision.

Rapporten pekar på att greenhushing-trenden idag genomsyrar nästan alla stora sektorer globalt – från mode till teknik. Trots att fler företag väljer att minska sin kommunikation kring klimatarbetet visar undersökningen att ambitionen att nå nettonoll fortfarande är fast förankrad. Detta återspeglas bland annat i att företagen i allmänhet håller fast vid sina budgetar för att uppnå sina klimatmål. Det finns flera drivkrafter bakom klimatarbetet. Över en tredjedel av företagen anger att de genomför klimatåtgärder för att säkra risker i sin leverantörskedja. Nästan lika många uppger att de genomför åtgärder för att framtidssäkra sin organisation mot extrema händelser.

– Nu, mer än någonsin, måste vi omfamna tanken på kontinuerlig förbättring. Mitt i klimatkrisen måste vi arbeta tillsammans för att skapa och genomföra nya handlingsplaner över branscher, teknologier, geografier och ekosystem. Det är dags för alla företag att ta ansvar och, viktigare än så, att tala ut, om klimatåtgärder, säger SoutPoles vd John Davis i rapportens förord.

Ta hjälp av Greeny

Om du också tycker det är svårt att få fram robust data kring ditt företags hållbarhetsarbete ska du kolla in Greeny. Det är ett nytt molnbaserat program som hjälper till i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Programmet bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget – så att du kan berätta om det utan att det blir fel!

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas senare under 2024.

Hela rapporten finns att ladda ned på https://www.southpole.com/publications/destination-net-zero-report

En ökande trend bland företag världen över är att minska sin kommunikation kring klimatfrågor. Trenden kallas för Greenhushing och är även tydlig bland flera svenska företag, enligt den nya global studien ”Destination Zero”, framtagen av konsultföretaget South Pole.

Motsatsen, att företag framställer sig som mer miljövänliga än de är – så kallad greenwashing – är ett gammalt problem. Men enligt rapporten har nu pendeln svängt så till den grad att till och med de grönaste företagen undviker att prata om sitt hållbarhetsarbete. De är helt enkelt rädda för att datan som backar upp deras miljöpåståenden inte ska anses vara robust nog.

Rapporten menar att ”Greenhush is now the new normal” och visar att i nio av de 14 undersökta sektorerna väljer en majoritet av företagen att minska sin klimatrelaterade kommunikation. Anledningen till denna minskning tillskrivs den ökade komplexiteten i kommunikationen till följd av förändrad lagstiftning och brist på tydlighet. Rapporten är baserad på svar från 1.400 företag, varav hundra är svenska.

Kommunikationen kring hållbarhet har blivit svårare

Totalt sett anser 44 procent av de deltagande företagen att kommunikationen kring hållbarhet har blivit svårare. Detta trots att 93 procent av företagen anser att det är positivt för deras resultat att kommunicera om företagets nettonollvision.

Rapporten pekar på att greenhushing-trenden idag genomsyrar nästan alla stora sektorer globalt – från mode till teknik. Trots att fler företag väljer att minska sin kommunikation kring klimatarbetet visar undersökningen att ambitionen att nå nettonoll fortfarande är fast förankrad. Detta återspeglas bland annat i att företagen i allmänhet håller fast vid sina budgetar för att uppnå sina klimatmål. Det finns flera drivkrafter bakom klimatarbetet. Över en tredjedel av företagen anger att de genomför klimatåtgärder för att säkra risker i sin leverantörskedja. Nästan lika många uppger att de genomför åtgärder för att framtidssäkra sin organisation mot extrema händelser.

– Nu, mer än någonsin, måste vi omfamna tanken på kontinuerlig förbättring. Mitt i klimatkrisen måste vi arbeta tillsammans för att skapa och genomföra nya handlingsplaner över branscher, teknologier, geografier och ekosystem. Det är dags för alla företag att ta ansvar och, viktigare än så, att tala ut, om klimatåtgärder, säger SoutPoles vd John Davis i rapportens förord.

Ta hjälp av Greeny

Om du också tycker det är svårt att få fram robust data kring ditt företags hållbarhetsarbete ska du kolla in Greeny. Det är ett nytt molnbaserat program som hjälper till i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Programmet bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget – så att du kan berätta om det utan att det blir fel!

Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas senare under 2024.

Hela rapporten finns att ladda ned på https://www.southpole.com/publications/destination-net-zero-report