Andelen företagsledare som ser vinsterna i hållbarhetsinvesteringar ökar stadigt.

Med stigande temperaturer och frekventa klimatkatastrofer har intresset för att inkludera hållbarhet i affärsplaner ökat markant, där tre gånger så många chefer inom olika branscher anser att detta är viktigt jämfört med föregående år. Trots framsteg i integreringen av hållbarhetsaspekter i affärsmodeller under de senaste 12 månaderna släpar viktiga områden som ökade investeringar, rapportering och hållbar produktdesign efter, enligt den färska rapporten  ”A World in Balance” från Capgemini Research Institute.

Resultaten från rapporten visar att 63 procent av de undersökta cheferna anser att deras hållbarhetsplan är tydlig, en markant ökning från endast 21 procent året innan. Andelen chefer som anser att kostnaderna för hållbarhetsinitiativ överväger fördelarna har minskat betydligt från 53 till 24 procent, och andelen som ser hållbarhetsinitiativ som en ekonomisk börda har minskat med över hälften, från 53 procent till 22 procent. I Sverige har denna siffra minskat från 51 till 15 procent.

Sverige under det globala snittet

Sverige befinner sig dock under det globala genomsnittet när det gäller hur företagsstyrelser prioriterar och engagerar sig i företagens hållbarhetsstrategier, med 54 procent jämfört med det globala snittet på 59 procent.

– Konsekvenserna av klimatförändringarna med stort mänskligt lidande och ekonomiska förluster som följd är omöjliga att ignorera. Rapporten visar att många företag gör framsteg, men när det kommer till att omsätta planer i konkreta åtgärder går det för långsamt. De flesta chefer i undersökningen inser att det finns en affärsnytta i olika hållbarhetsåtgärder, vad vi verkligen behöver se nu är företag som investerar i framtidssäkra hållbarhetsåtgärder och anpassar sina affärsmodeller för att bygga hållbara produkter och tjänster, säger Ann Hellenius, EVP and Managing Director på Capgemini Invent.

Utöver ökningen av extremväder visar rapporten att regulatoriskt tryck och förväntad avkastning på investeringen är viktiga motiverande faktorer för att anta miljömässiga och/eller sociala hållbarhetsstrategier och initiativ: tre fjärdedelar (74 procent) av cheferna hoppas kunna öka framtida intäkter (upp från 52 procent 2022), och 64 procent hänvisar till efterlevnad av gällande regler (upp från 51 procent 2022).

Många organisationer har gjort rejäla framsteg i att definiera sina hållbarhetsplaner sedan förra året: 61 procent av cheferna säger nu att deras företag har en definierad prioriteringslista över hållbarhetsinitiativ att genomföra under de kommande tre åren (upp från 49 procent), och 57 procent delade att deras organisation håller på att omforma sin affärs-/verksamhetsmodell för att bli mer hållbar (upp från 37 procent).

Trots denna positiva förändring riskerar effekten att bli begränsad då planen för ökade investeringar inte är lika tydlig. Många organisationer brister också när det kommer till rapportering, särskilt när det gäller att mäta och samla in scope 3-utsläpp. Andelen chefer som säger att deras organisation har förmågan att mäta och samla in data om scope 1 och 2-utsläpp är oförändrad. För scope 3-utsläpp har andelen till och med minskat från 60 procent 2022 till 51 procent 2023. På samma sätt har åtgärder kring hållbar produktdesign inte förändrats.

För att uppnå hållbarhetsmål satsar många företag på digital teknik, särskilt generativ AI. Över hälften av cheferna tror att generativ AI kommer att spela en nyckelroll i deras organisations hållbarhetsarbete, samtidigt som en liknande andel chefer uppger att deras organisation redan har vidtagit åtgärder för att mildra miljöpåverkan av att använda generativa AI-modeller.

Uppfattningen om greenwashing skiljer sig mellan företag och konsumenter

I rapporten framgår också att det finns en klyfta mellan chefer och konsumenter kring bilden av greenwashing. Endast 17 procent av cheferna uppger att de tror att konsumenterna är oroade över greenwashing, medan 33 procent av konsumenterna globalt tror att organisationer och varumärken skönmålar sina hållbarhetsinitiativ. Bland svenska konsumenter är förtroendet för företagen högre än i det globala snittet, bara 24 procent tror att företag ägnar sig åt greenwashing. Globalt sett är generation Z mycket mer misstänksam mot hållbarhetslöften (50 procent) än boomers (18 procent). 49 procent av konsumenterna litar aldrig, sällan eller bara ibland på ett miljöpåstående kring en produkt de överväger att köpa. Bland Gen Z är ännu fler skeptiska, där svarar 65 procent samma sak.

Många företag sätter sitt hopp till digital teknik och i synnerhet generativ AI, för att få hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Över hälften (59 procent) av cheferna tror att det kommer att spela en nyckelroll i deras organisations hållbarhetsförändringsarbete. Parallellt säger en lika stor andel av cheferna (57 procent) att deras organisation har börjat vidta åtgärder för att mildra miljöpåverkan av att använda generativa AI-modeller.

Greeny underlättar hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg i hållbarhetsarbetet. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset. Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och kommer att släppas under 2024.

 

Du hittar hela rapporten ”A World in Balance” på: https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2023

Andelen företagsledare som ser vinsterna i hållbarhetsinvesteringar ökar stadigt.

Med stigande temperaturer och frekventa klimatkatastrofer har intresset för att inkludera hållbarhet i affärsplaner ökat markant, där tre gånger så många chefer inom olika branscher anser att detta är viktigt jämfört med föregående år. Trots framsteg i integreringen av hållbarhetsaspekter i affärsmodeller under de senaste 12 månaderna släpar viktiga områden som ökade investeringar, rapportering och hållbar produktdesign efter, enligt den färska rapporten  ”A World in Balance” från Capgemini Research Institute.

Resultaten från rapporten visar att 63 procent av de undersökta cheferna anser att deras hållbarhetsplan är tydlig, en markant ökning från endast 21 procent året innan. Andelen chefer som anser att kostnaderna för hållbarhetsinitiativ överväger fördelarna har minskat betydligt från 53 till 24 procent, och andelen som ser hållbarhetsinitiativ som en ekonomisk börda har minskat med över hälften, från 53 procent till 22 procent. I Sverige har denna siffra minskat från 51 till 15 procent.

Sverige under det globala snittet

Sverige befinner sig dock under det globala genomsnittet när det gäller hur företagsstyrelser prioriterar och engagerar sig i företagens hållbarhetsstrategier, med 54 procent jämfört med det globala snittet på 59 procent.

– Konsekvenserna av klimatförändringarna med stort mänskligt lidande och ekonomiska förluster som följd är omöjliga att ignorera. Rapporten visar att många företag gör framsteg, men när det kommer till att omsätta planer i konkreta åtgärder går det för långsamt. De flesta chefer i undersökningen inser att det finns en affärsnytta i olika hållbarhetsåtgärder, vad vi verkligen behöver se nu är företag som investerar i framtidssäkra hållbarhetsåtgärder och anpassar sina affärsmodeller för att bygga hållbara produkter och tjänster, säger Ann Hellenius, EVP and Managing Director på Capgemini Invent.

Utöver ökningen av extremväder visar rapporten att regulatoriskt tryck och förväntad avkastning på investeringen är viktiga motiverande faktorer för att anta miljömässiga och/eller sociala hållbarhetsstrategier och initiativ: tre fjärdedelar (74 procent) av cheferna hoppas kunna öka framtida intäkter (upp från 52 procent 2022), och 64 procent hänvisar till efterlevnad av gällande regler (upp från 51 procent 2022).

Många organisationer har gjort rejäla framsteg i att definiera sina hållbarhetsplaner sedan förra året: 61 procent av cheferna säger nu att deras företag har en definierad prioriteringslista över hållbarhetsinitiativ att genomföra under de kommande tre åren (upp från 49 procent), och 57 procent delade att deras organisation håller på att omforma sin affärs-/verksamhetsmodell för att bli mer hållbar (upp från 37 procent).

Trots denna positiva förändring riskerar effekten att bli begränsad då planen för ökade investeringar inte är lika tydlig. Många organisationer brister också när det kommer till rapportering, särskilt när det gäller att mäta och samla in scope 3-utsläpp. Andelen chefer som säger att deras organisation har förmågan att mäta och samla in data om scope 1 och 2-utsläpp är oförändrad. För scope 3-utsläpp har andelen till och med minskat från 60 procent 2022 till 51 procent 2023. På samma sätt har åtgärder kring hållbar produktdesign inte förändrats.

För att uppnå hållbarhetsmål satsar många företag på digital teknik, särskilt generativ AI. Över hälften av cheferna tror att generativ AI kommer att spela en nyckelroll i deras organisations hållbarhetsarbete, samtidigt som en liknande andel chefer uppger att deras organisation redan har vidtagit åtgärder för att mildra miljöpåverkan av att använda generativa AI-modeller.

Uppfattningen om greenwashing skiljer sig mellan företag och konsumenter

I rapporten framgår också att det finns en klyfta mellan chefer och konsumenter kring bilden av greenwashing. Endast 17 procent av cheferna uppger att de tror att konsumenterna är oroade över greenwashing, medan 33 procent av konsumenterna globalt tror att organisationer och varumärken skönmålar sina hållbarhetsinitiativ. Bland svenska konsumenter är förtroendet för företagen högre än i det globala snittet, bara 24 procent tror att företag ägnar sig åt greenwashing. Globalt sett är generation Z mycket mer misstänksam mot hållbarhetslöften (50 procent) än boomers (18 procent). 49 procent av konsumenterna litar aldrig, sällan eller bara ibland på ett miljöpåstående kring en produkt de överväger att köpa. Bland Gen Z är ännu fler skeptiska, där svarar 65 procent samma sak.

Många företag sätter sitt hopp till digital teknik och i synnerhet generativ AI, för att få hjälp att nå sina hållbarhetsmål. Över hälften (59 procent) av cheferna tror att det kommer att spela en nyckelroll i deras organisations hållbarhetsförändringsarbete. Parallellt säger en lika stor andel av cheferna (57 procent) att deras organisation har börjat vidta åtgärder för att mildra miljöpåverkan av att använda generativa AI-modeller.

Greeny underlättar hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg i hållbarhetsarbetet. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset. Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och kommer att släppas under 2024.

 

Du hittar hela rapporten ”A World in Balance” på: https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends-2023