Nu drar vi igång nyemission i Greeny! Välkommen att teckna dig för aktier i ett nytt molnbaserat program som hjälper företag i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning.

Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget.

Greeny är ett program under utveckling. Programutvecklingen sker i Sverige och inleddes under våren 2023. Arbetet har kommit en bra bit på väg och en första betaversion planeras att släppas senare under 2024.

Detaljerad information och villkor för Nyemissionen hittar du i slutet av denna text.

SaaS-lösning inom fintech

Greeny är en SaaS-lösning inom fintech, i skärningspunkten mellan redovisning och hållbarhet, som redan har fått stor uppmärksamhet. Planen är att inkludera allt fler AI-funktioner över tid, för att ytterligare hjälpa användarna med sitt hållbarhetsarbete.

Enorm marknad när allt fler företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapportering är på allas läppar just nu. Alla pratar om det, och de flesta gör det ur perspektivet att de inte vet hur de ska klara av att möta de nya krav som är på gång. Bakgrunden är att EU stegvis kommer att skärpa kraven på företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete (EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Ännu omfattas bara de allra största företagen, men det kryper allt närmare även de mindre företagen. De stora företagen måste redovisa de utsläpp som hela värdekedjan orsakar. Så i praktiken omfattas redan en stor mängd mindre företag, som är underleverantörer till stora bolag. För att de stora bolagen ska kunna göra sina hållbarhetsredovisningar så måste de ha korrekt data från alla i värdekedjan – vilket gör att även små underleverantörer får press på sig att noggrant redovisa sitt hållbarhetsarbete. Redan under 2024 kan större bolag begära in information om hållbarhet från sina underleverantörer.

De största företagen kan hålla sig med hela avdelningar med experter på hållbarhetsarbete. Men för de mindre är det inte möjligt. Det är redan brist på experter och de få som inte redan är uppbundna kommer bli allt dyrare att anlita när huggsexan om dem blir allt större.

Här kommer Greeny in i bilden. Greeny är ett program som i slutändan levererar en formell hållbarhetsredovisning att inkludera i årsredovisningen. Men det finns fler program som gör. Greenys verkliga styrka och det som gör programmet unikt är att det bistår företag i hela arbetet fram till en färdig hållbarhetsredovisning – och även det fortsatta arbetet efter att årets redovisning är inlämnad.

Greeny hjälper företag kontinuerligt i sitt hållbarhetsarbete genom att bistå dem i alla delar som krävs för att företagen ska ta sig hela vägen fram – vad de ska inkludera, hur de ska tänka, räkna, och formulera sig, förslag på vad de kan förbättra till nästa år, var de hittar siffrorna, hur företaget står sig mot konkurrenter, och mycket mer! Greeny är inte i första hand ett program för att ta fram en hållbarhetsredovisning – även om det också ingår – utan ett omfattande verktyg som hjälper företag i sitt dagliga hållbarhetsarbete.

Konkurrenter till Greeny

Ingen annat program inom hållbarhetsområdet kan idag leverera i närheten av den nivå som Greeny planerar att kunna göra när det är färdigt.

Men, hållbarhetsarbete och redovisning av det är områden med enorm ekonomisk potential och därmed många aktörer som slåss om att bli det självklara valet och branschstandard när företag väljer verktyg de kommande åren. Det finns ett fönster just nu, där det gäller att agera snabbt för att andra inte ska hinna före.

Det vi ser i dag är att många av de tunga digitala aktörerna inom redovisning släpper ogenomtänkta paniklösningar för att ha någonting ute på marknaden när deras kunder efterfrågar en lösning. Men samtliga dessa måste betraktas just som tillfälliga paniklösningar och ingen har ännu presenterat ett verktyg som är tillräckligt bra för att kunna dominera branschen för lång tid framåt. Vi kan dock gissa att det är ett område som många prioriterar just nu och själva utvecklar lösningar inom.

Greeny har en uttalad önskan om att bli uppköpta av en större aktör, när programmet är tillräckligt väl utvecklat och värderingen på önskad nivå. Den pågående nyemissionen ska i första hand finansiera programutveckling fram till en första betaversion. Greeny gör en del extern marknadskommunikation och kommer att fortsätta med det, men planerar i nuläget ingen bred annonskampanj för att locka användare till programmet.

Antal potentiella användare

Hur många användare ett program som Greeny skulle kunna få är nästan omöjligt att sia om. Klart är att potentialen är enorm. Tidsramarna för när EU-direktivet CSRD ska omfatta allt mindre företag är inte fastslagna, annat än att regelverket kommer att utvidgas successivt tills det slutligen omfattar alla företag. Lägg därtill att väldigt många av de små företag som formellt inte kommer att omfattas av CSRD förrän lång tid framåt i praktiken ändå måste uppfylla samma krav på hållbarhetsredovisning. Annars kommer de inte att vara aktuella som underleverantörer. I både offentliga upphandlingar och i privata ställs allt oftare krav på att leverantörerna ska ha en egen hållbarhetsredovisning. Utan sådana blir det omöjligt för de stora beställarna att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan. Så inom ett antal år kommer de allra flesta företag, stora som små, att behöva ha sina egna hållbarhetsredovisningar.

Eftersom kraven kring hållbarhetsredovisningar är på EU-nivå finns också stora möjligheter till geografisk expansion. Med vissa lokala anpassningar skulle Greeny kunna ha alla Europas företag som potentiella kunder. Plus alla företag i värden som levererar till företag inom EU, och likt dagens underleverantörer på hemmaplan kommer behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete för att bli valbara som underleverantörer.

Rutinerat team bakom Greeny

Greeny AB är grundat av Falköga Tech Hub och hållbarhetsexperten Martin Wikman.

Falköga Tech Hub drivs av entreprenören Carl-Magnus Falk som tidigare bland annat har utvecklat Agoy – en SaaS-lösning för ekonomisk avstämning, bokslut och skatt. 2022 köptes Agoy av Fortnox för drygt 50 miljoner kronor och går numera under namnet Fortnox Bokslut & Skatt. Intäkten från försäljningen återinvesterades i Falköga Tech Hub och är grundplåt för flera andra program som nu är under utveckling. Carl-Magnus Falk har bakgrund som auktoriserad revisor och är expert på redovisning.

Greenys andra grundare Martin Wikman är en av Sveriges främsta experter inom energieffektivisering och hållbarhetsarbete för företag. Han är adjungerad lärare på Institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet och driver flera företag, bland annat Klimatfastigheter som utsetts till årets framtidsföretag för sitt sätt att arbeta med energieffektivisering. Han är en flitigt anlitad expert och konsult som bland annat har föreläst för riksdagen, deltar i flera EU-projekt och samarbetar med bland andra Skanska och E.ON.

I det starka Greeny-teamet ingår även flera personer som gjorde Agoys snabba tillväxtresa möjlig, som marknadschef Urban Gyllström och Agoys stjärnprogrammerare Tobias Hultman för att bara nämna några . Såväl inom programutveckling som projektledning, varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning finns rutinerade personer med stor erfarenhet av att framgångsrikt ta SaaS-startups till marknaden.

Investera som företag eller privatperson

Du kan kan investera i Greeny som privatperson, såväl som företag eller professionell investerare. Flera av Greenys nuvarande ägare är redovisningsbyråer. De ser inte bara till den ekonomiska potentialen utan värderar även att ha insyn i och möjlighet att aktivt kunna påverka ett program som de i framtiden kan komma att arbeta i. Kanske driver du också en redovisningsbyrå och är intresserad av att investera i Greeny?

För fullständig överblick över Greenys nuvarande ägarstruktur, kontakta nellie.oxelmark@falkoga.com

Ta chansen att investera tidigt i en mycket intressant, svenskutvecklad SaaS-lösning inom fintech!

Villkor för nyemission i Greeny AB

Styrelsen Greeny AB, org. Nr: 559438-1096 föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt följande villkor:

Nyemission

 • Öka antal aktier med spannet 1100–5500 aktier.
 • Antal aktier uppgår idag till 27 499 st aktier.
 • De nya aktierna ska tecknas enligt teckningslista.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning innevarande räkenskapsår. Förköpsförbehåll och hembudsförbehåll skall gälla för de nya aktierna.
 • De som tecknar aktierna ska betala 455 SEK per aktie.
 • Överkurs som betalas för aktierna förs över till fritt eget kapital.
 • Bolagsvärderingen som nyemissionen görs utifrån uppgår till 12.500.000 SEK.
 • Utförligt teckningsprospekt kan skickas vid begäran.

Mejla Nellie Oxelmark nellie.oxelmark@falkoga.com för prospekt eller bokning av privat demonstration av Greeny.

Nu drar vi igång nyemission i Greeny! Välkommen att teckna dig för aktier i ett nytt molnbaserat program som hjälper företag i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning.

Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer! Med Greeny skapar du inte bara din hållbarhetsredovisning. Framför allt blir det enklare att kontinuerligt ha koll på allt hållbarhetsarbete inom företaget.

Greeny är ett program under utveckling. Programutvecklingen sker i Sverige och inleddes under våren 2023. Arbetet har kommit en bra bit på väg och en första betaversion planeras att släppas senare under 2024.

Detaljerad information och villkor för Nyemissionen hittar du i slutet av denna text.

SaaS-lösning inom fintech

Greeny är en SaaS-lösning inom fintech, i skärningspunkten mellan redovisning och hållbarhet, som redan har fått stor uppmärksamhet. Planen är att inkludera allt fler AI-funktioner över tid, för att ytterligare hjälpa användarna med sitt hållbarhetsarbete.

Enorm marknad när allt fler företag ska redovisa sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsrapportering är på allas läppar just nu. Alla pratar om det, och de flesta gör det ur perspektivet att de inte vet hur de ska klara av att möta de nya krav som är på gång. Bakgrunden är att EU stegvis kommer att skärpa kraven på företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete (EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Ännu omfattas bara de allra största företagen, men det kryper allt närmare även de mindre företagen. De stora företagen måste redovisa de utsläpp som hela värdekedjan orsakar. Så i praktiken omfattas redan en stor mängd mindre företag, som är underleverantörer till stora bolag. För att de stora bolagen ska kunna göra sina hållbarhetsredovisningar så måste de ha korrekt data från alla i värdekedjan – vilket gör att även små underleverantörer får press på sig att noggrant redovisa sitt hållbarhetsarbete. Redan under 2024 kan större bolag begära in information om hållbarhet från sina underleverantörer.

De största företagen kan hålla sig med hela avdelningar med experter på hållbarhetsarbete. Men för de mindre är det inte möjligt. Det är redan brist på experter och de få som inte redan är uppbundna kommer bli allt dyrare att anlita när huggsexan om dem blir allt större.

Här kommer Greeny in i bilden. Greeny är ett program som i slutändan levererar en formell hållbarhetsredovisning att inkludera i årsredovisningen. Men det finns fler program som gör. Greenys verkliga styrka och det som gör programmet unikt är att det bistår företag i hela arbetet fram till en färdig hållbarhetsredovisning – och även det fortsatta arbetet efter att årets redovisning är inlämnad.

Greeny hjälper företag kontinuerligt i sitt hållbarhetsarbete genom att bistå dem i alla delar som krävs för att företagen ska ta sig hela vägen fram – vad de ska inkludera, hur de ska tänka, räkna, och formulera sig, förslag på vad de kan förbättra till nästa år, var de hittar siffrorna, hur företaget står sig mot konkurrenter, och mycket mer! Greeny är inte i första hand ett program för att ta fram en hållbarhetsredovisning – även om det också ingår – utan ett omfattande verktyg som hjälper företag i sitt dagliga hållbarhetsarbete.

Konkurrenter till Greeny

Ingen annat program inom hållbarhetsområdet kan idag leverera i närheten av den nivå som Greeny planerar att kunna göra när det är färdigt.

Men, hållbarhetsarbete och redovisning av det är områden med enorm ekonomisk potential och därmed många aktörer som slåss om att bli det självklara valet och branschstandard när företag väljer verktyg de kommande åren. Det finns ett fönster just nu, där det gäller att agera snabbt för att andra inte ska hinna före.

Det vi ser i dag är att många av de tunga digitala aktörerna inom redovisning släpper ogenomtänkta paniklösningar för att ha någonting ute på marknaden när deras kunder efterfrågar en lösning. Men samtliga dessa måste betraktas just som tillfälliga paniklösningar och ingen har ännu presenterat ett verktyg som är tillräckligt bra för att kunna dominera branschen för lång tid framåt. Vi kan dock gissa att det är ett område som många prioriterar just nu och själva utvecklar lösningar inom.

Greeny har en uttalad önskan om att bli uppköpta av en större aktör, när programmet är tillräckligt väl utvecklat och värderingen på önskad nivå. Den pågående nyemissionen ska i första hand finansiera programutveckling fram till en första betaversion. Greeny gör en del extern marknadskommunikation och kommer att fortsätta med det, men planerar i nuläget ingen bred annonskampanj för att locka användare till programmet.

Antal potentiella användare

Hur många användare ett program som Greeny skulle kunna få är nästan omöjligt att sia om. Klart är att potentialen är enorm. Tidsramarna för när EU-direktivet CSRD ska omfatta allt mindre företag är inte fastslagna, annat än att regelverket kommer att utvidgas successivt tills det slutligen omfattar alla företag. Lägg därtill att väldigt många av de små företag som formellt inte kommer att omfattas av CSRD förrän lång tid framåt i praktiken ändå måste uppfylla samma krav på hållbarhetsredovisning. Annars kommer de inte att vara aktuella som underleverantörer. I både offentliga upphandlingar och i privata ställs allt oftare krav på att leverantörerna ska ha en egen hållbarhetsredovisning. Utan sådana blir det omöjligt för de stora beställarna att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete genom hela värdekedjan. Så inom ett antal år kommer de allra flesta företag, stora som små, att behöva ha sina egna hållbarhetsredovisningar.

Eftersom kraven kring hållbarhetsredovisningar är på EU-nivå finns också stora möjligheter till geografisk expansion. Med vissa lokala anpassningar skulle Greeny kunna ha alla Europas företag som potentiella kunder. Plus alla företag i värden som levererar till företag inom EU, och likt dagens underleverantörer på hemmaplan kommer behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete för att bli valbara som underleverantörer.

Rutinerat team bakom Greeny

Greeny AB är grundat av Falköga Tech Hub och hållbarhetsexperten Martin Wikman.

Falköga Tech Hub drivs av entreprenören Carl-Magnus Falk som tidigare bland annat har utvecklat Agoy – en SaaS-lösning för ekonomisk avstämning, bokslut och skatt. 2022 köptes Agoy av Fortnox för drygt 50 miljoner kronor och går numera under namnet Fortnox Bokslut & Skatt. Intäkten från försäljningen återinvesterades i Falköga Tech Hub och är grundplåt för flera andra program som nu är under utveckling. Carl-Magnus Falk har bakgrund som auktoriserad revisor och är expert på redovisning.

Greenys andra grundare Martin Wikman är en av Sveriges främsta experter inom energieffektivisering och hållbarhetsarbete för företag. Han är adjungerad lärare på Institutionen för byggd miljö och energiteknik vid Linnéuniversitetet och driver flera företag, bland annat Klimatfastigheter som utsetts till årets framtidsföretag för sitt sätt att arbeta med energieffektivisering. Han är en flitigt anlitad expert och konsult som bland annat har föreläst för riksdagen, deltar i flera EU-projekt och samarbetar med bland andra Skanska och E.ON.

I det starka Greeny-teamet ingår även flera personer som gjorde Agoys snabba tillväxtresa möjlig, som marknadschef Urban Gyllström och Agoys stjärnprogrammerare Tobias Hultman för att bara nämna några . Såväl inom programutveckling som projektledning, varumärkesbyggande, marknadsföring och försäljning finns rutinerade personer med stor erfarenhet av att framgångsrikt ta SaaS-startups till marknaden.

Investera som företag eller privatperson

Du kan kan investera i Greeny som privatperson, såväl som företag eller professionell investerare. Flera av Greenys nuvarande ägare är redovisningsbyråer. De ser inte bara till den ekonomiska potentialen utan värderar även att ha insyn i och möjlighet att aktivt kunna påverka ett program som de i framtiden kan komma att arbeta i. Kanske driver du också en redovisningsbyrå och är intresserad av att investera i Greeny?

För fullständig överblick över Greenys nuvarande ägarstruktur, kontakta nellie.oxelmark@falkoga.com

Ta chansen att investera tidigt i en mycket intressant, svenskutvecklad SaaS-lösning inom fintech!

Villkor för nyemission i Greeny AB

Styrelsen Greeny AB, org. Nr: 559438-1096 föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier enligt följande villkor:

Nyemission

 • Öka antal aktier med spannet 1100–5500 aktier.
 • Antal aktier uppgår idag till 27 499 st aktier.
 • De nya aktierna ska tecknas enligt teckningslista.
 • De nya aktierna ger rätt till utdelning innevarande räkenskapsår. Förköpsförbehåll och hembudsförbehåll skall gälla för de nya aktierna.
 • De som tecknar aktierna ska betala 455 SEK per aktie.
 • Överkurs som betalas för aktierna förs över till fritt eget kapital.
 • Bolagsvärderingen som nyemissionen görs utifrån uppgår till 12.500.000 SEK.
 • Utförligt teckningsprospekt kan skickas vid begäran.

Mejla Nellie Oxelmark nellie.oxelmark@falkoga.com för prospekt eller bokning av privat demonstration av Greeny.