De nya kraven på hållbarhetsredovisning kommer att kräva en otrolig adminstrativ börda, enligt Företagarna. Ta hjälp av Greeny för att underlätta!

Vid övergången till det nya året implementerades ett EU-direktiv som rör hållbarhetsinformation för stora företag. De nyligen införda reglerna kommer att påtvinga företagen att utarbeta mer detaljerade hållbarhetsrapporter, vilket syftar till att öka transparensen och motverka så kallad ”greenwashing”.

– Detta kommer kräva en otrolig adminstrativ börda, säger Jennie Albinsson, expert på miljö och klimat vid Företagarna.

Det skriver nättidningen Bulletin.

Greeny underlättar hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Bakgrunden är det nya EU-direktivet som heter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som den 1 januari i år implementerades i hela EU.

”Berör även små företag”

– Även om det här direktivet omfattar stora bolag så ska de ju också säkerställa hela värdekedjan, för att de stora bolagen ska rapportera till relevant myndighet så behöver de få information från deras underleverantörer som ofta är små och medelstora företag, vilket betyder att de också måste samla in och sammanställa kunskap över hur det här ska gå till, säger Jennie Albinsson till Bulletin.

Det här är ett problem menar Jennie Albinsson i Bulletin, då de små företagen ofta saknar kompetensen och de har oftast inte de resurserna.

– Det här kommer bli väldigt tufft för de mindre bolagen. De har redan tufft ekonomiskt och en stor regelbörda. Och det här innebär inga små mätetal utan det krävs en ganska omfattande analys.

Greeny är ett mycket bra verktyg för att avhjälpa dessa problem. Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset. Därmed minskar kostnaderna väsentligt för att upprätta en hållbarhetsredovising.  Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Fler företag kommer att omfattas stegvis

Tanken är att implementera CSRD stegvis – från och med 2025 kommer även medelstora företag att omfattas av direktivet. Dessutom planeras det att även små företag ska omfattas av dessa direktiv från och med 2026.

De nya direktiven innebär att företagen måste skapa mer omfattande och detaljerade hållbarhetsrapporter som inkluderar information om påverkan på miljön, fossila utsläpp, mänskliga rättigheter, arbetsetik och sociala standarder. Integrerad rapportering blir nu standard, eftersom hållbarhetsredovisningen ska ingå som en del av förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen kommer inte längre att vara en fristående rapport, så som den tidigare kunde vara.

De nya kraven på hållbarhetsredovisning kommer att kräva en otrolig adminstrativ börda, enligt Företagarna. Ta hjälp av Greeny för att underlätta!

Vid övergången till det nya året implementerades ett EU-direktiv som rör hållbarhetsinformation för stora företag. De nyligen införda reglerna kommer att påtvinga företagen att utarbeta mer detaljerade hållbarhetsrapporter, vilket syftar till att öka transparensen och motverka så kallad ”greenwashing”.

– Detta kommer kräva en otrolig adminstrativ börda, säger Jennie Albinsson, expert på miljö och klimat vid Företagarna.

Det skriver nättidningen Bulletin.

Greeny underlättar hållbarhetsarbetet

Greeny är ett nytt molnbaserat program som hjälper dig i varje steg till en färdig hållbarhetsredovisning. Greeny bistår dig i alla delar som krävs för att ta dig hela vägen fram – vad du ska inkludera, hur du ska tänka, räkna, och formulera dig, vad du kan förbättra, var du hittar siffrorna, och mycket mer!

Bakgrunden är det nya EU-direktivet som heter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som den 1 januari i år implementerades i hela EU.

”Berör även små företag”

– Även om det här direktivet omfattar stora bolag så ska de ju också säkerställa hela värdekedjan, för att de stora bolagen ska rapportera till relevant myndighet så behöver de få information från deras underleverantörer som ofta är små och medelstora företag, vilket betyder att de också måste samla in och sammanställa kunskap över hur det här ska gå till, säger Jennie Albinsson till Bulletin.

Det här är ett problem menar Jennie Albinsson i Bulletin, då de små företagen ofta saknar kompetensen och de har oftast inte de resurserna.

– Det här kommer bli väldigt tufft för de mindre bolagen. De har redan tufft ekonomiskt och en stor regelbörda. Och det här innebär inga små mätetal utan det krävs en ganska omfattande analys.

Greeny är ett mycket bra verktyg för att avhjälpa dessa problem. Med Greeny minskar ditt behov av externa konsulter och underlättar för dig att låta dina egna medarbetare jobba med hållbarhetsarbetet inom huset. Därmed minskar kostnaderna väsentligt för att upprätta en hållbarhetsredovising.  Greeny befinner sig i utvecklingsfasen och skarp version kommer att släppas under 2024.

Fler företag kommer att omfattas stegvis

Tanken är att implementera CSRD stegvis – från och med 2025 kommer även medelstora företag att omfattas av direktivet. Dessutom planeras det att även små företag ska omfattas av dessa direktiv från och med 2026.

De nya direktiven innebär att företagen måste skapa mer omfattande och detaljerade hållbarhetsrapporter som inkluderar information om påverkan på miljön, fossila utsläpp, mänskliga rättigheter, arbetsetik och sociala standarder. Integrerad rapportering blir nu standard, eftersom hållbarhetsredovisningen ska ingå som en del av förvaltningsberättelsen i företagets årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen kommer inte längre att vara en fristående rapport, så som den tidigare kunde vara.